aze rus eng
 
Faydalı məlumatlar

Əlillərin hüquqları haqqında konvensiya

Psixi sağlamlıq sahəsində milli strategiya

Psixiatriya yardımı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

ətraflı oxu
METODİK-TƏŞKİLİ ŞOBƏ

Təşkilatı metodiki şöbə nədir?

Təşkilatı metodiki şöbə AR SN-nin tabeçiliyində olan psixiatriya kabinetlərini və psixiatrik müəssisələri informasiya ilə təmin edən sistemdir.

Təşkilati-metodiki şöbənin funksiyalarına daxildir:

-          Psixi sağlamlıq sahəsində informasiya sisteminin dəqiq məlumatlarının təqdim etməsinin təminatıdır.

-          Psixi sağlamlıq sahəsində göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin; yaxşılaşdırılması məqsədi ilə monitorinqlərin keçirilməsi;

-          Müxtəlif mütəxəssislər üçün treninq və tədris proqramları təşkil etmək yolu ilə psixi sağlamlıq sahəsində işçi qüvvələrin təkmilləşdirilməsi.

Psixi sağlamlığın informasiya sistemi nədir?

-          Statistik və epidimieloji məlumatların toplanması;

-          Analiz məqsədi ilə məlumatların kompyuter vasitəsi ilə işlənməsi;

-          Əldə olunan göstəricilərin analizi və öyrənilməsi;

-          Analiz nəticələrinin paylanılması;

-          Psixi sağlamlıq sahəsində xidmətlərin qiymətlənidirilməsi məqsədi ilə informasiyaların istifadəsi;

Monitorinq və xidmətlərin keyfiyyətinin təmin olunması nədir?

Monitorinq - psixi sağlamlıq sahəsində baş verən dəyişikliklərin dərəcəsini daima ölçən sistemdir.

Planlaşdırma - həyata "keçirtmə-yoxlama-hərəkət" adlı metodoloji metoda əsaslanır. Bura daxildir:

-          Keyfiyyətin yaxşılaşdırması üçün məqsəd və tapşırıqların müəyyənləşdirilməsi;

-          Standartların, indikatorların və monitorinq vasitələrinin işlənib hazırlanması;

-          Kliniki praktikanın nəticələrini və onun seçilmiş standartlara uyğun olub olmamsının yoxlanılması;

-          Kliniki protokolların yaxşılaşdırılması məqsədi ilə dəyişikliklərin həyata keçirilməsi.

AR SN PSM-nin mütəxəssisləri vaxtaşırı ölkənin regionlarında psixiatriya müəssisələrində yoxlama aparırlar. Eyni zamanda hal-hazırda monitorinq yaradılması üzərində iş aparılır və bu monitorinq vasitəsi göstərilən yardımın qiymətləndirilməsinin obyektiv olmasına imkan yaradır.

 

Psixi sağlamlıq sahəsində planlaşdırma nədir?

Hal-hazırda Psixi Sağlamlıq Mərkəzi tərəfindən aşağıdakı vəsaitlər hazırlanıb:

-          Müalicə və diaqnostika üzrə kliniki protokollar:

  • Demensiya
  • Təşvişli pozuntular
  • Post-travmatik stress pozuntusu

-          Psixiatrik dispanser müşahidəsi haqqında;

-          Müalicəvi-konsultativ psixiatrik yardım haqqında;

-          Normativ sənədlər;

-          Psixi sağlamlıq sahəsində kadr potensialının təkmilləşdirilməsi üzrə milli strategiya;

-          Autizm üzrə mərkəzin yaradılması layihəsi.

 

Psixi sağlamlıq  mərkəzində yeni kadrların hazırlanmasında böyük işlər görülür:

Bu il ərzində aşağıdakı treninqlər keçirilib:

-          Psixi sağlamlıq sahəsində sosial işlər (Fuad İsmayılov) - (noyabr, dekabr 2012);

-          Azərbaycan psixi sağlamlıq müəssisələrində reabilitasiyanın keçirilməsi -Ruqa Lokosatite, Rosa Verseçkayte (1-5 fevral 2013);

-          Jurnalistlər üçün psixi sağlamlıq haqqında treninq - Arunas Qermenyabiçus (mart 2013)

-          Tətqiqat metodları və statistik hazırlanma SPSS məlumatlarının analizi - Anar Vəliyev (mart, aprel 2013);

-          Tibbi xidmətlərin keyfiyyəti və onların monitorinqi - Yaşar Qocayev

(aprel 2013);

-          Təcili psixoloji yardım - Aysel Babayeva (may 2013);

-          Psixozların diaqnostika və müalicə metodları - Türkiyədən professor qruppası (may 2013);

-          Psixi pozuntuları olan insanların hüquqlarının müdafiəsi - Nana Zavdraşvili (iyun 2013);

-          İlkin səhiyyə sistemində çalışan həkimlər üçün depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol - Rüstəm Salayev (iyul-avqust 2013);

-          Koqnitiv-davranış psixoterapiyası -Fuad İsmayılov (may-avqust 2013).

-           

Mütəxəssislərin iştirak etdiyi xarici treninqlər:

-          Litvada psixi sağlamlıq sistemi ilə tanışlıq 4 mütəxəssis (Vilnüs, 16-24 sentyabr, 2012);

-          WİS-R və Standford - Binet testlərinin İQ-ni müəyyən etmək üçün istifadəsi üzrə tuninq - 1 mütəxəssis (Ankara 5-8 aprel 2013);

-           Tətqiqat metodları və tibb elmində etik aspektlər - 5 mütəxəssis (İstanbul, iyun-iyul 2013);

-          Türkiyədə psixi sağlamlıq sistemi ilə tanışlıq 7 mütəxəssis (Ankara, 7-28 sentyabr 2013);

-          Maqistr proqramı - 2 mütəxəssis (Lissobon 2012-2013; 2013-2014);

 

Digər təşkilatlarla iş birliyi:

-          Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə "Xilasetmə işləri zamanı psixoloji yardımın təşkili" - 3 dörd günlük treninq;

-          Gənclər və Turizm Nazirliyi ilə "Krizis halları və müdaxilələr" -dörd günlük treninq;

-          Müharibə veteranlarının ictimai birliyi "Hərbi xidmətdən kənarlaşdırılmış hərbiçilərin mülki həyata adaptasiyası" - aylıq ləyihə;

-          Avropa birliyi "Azərbaycanın beş regionunda psixi sağlamlıq sahəsində keyfiyyətinin qaldırılması" - 2 illik layihə;

 

HAQQIMIZDA XİDMƏTLƏR QALEREYA METODİK-TƏŞKİLİ ŞOBƏ XƏBƏRLƏR FAQ ƏLAQƏ
saytlarin hazirlanmasi iş elanları